top of page
Image by Wolfgang Hasselmann

בורחים הבאים ממצרים!

השנה היא 2022

לפני מספר ימים, התקבלה הודעה מקבוצת האקרים המזדהה בשם "הפרעונים החדשים"

להלן ההודעה:

"חזרנו ובגדול, והפעם בגרסה הדיגיטלית. השתלטנו על האוצרות של בני ישראל והם אצלנו במצרים הווירטואלית"

 

על מנת להצליח ולהחזיר את אוצרות ישראל אל ארץ הקודש תאלצו להתמודד אם אתגרים ומשימות שהכינו לכם הפרעונים!

bottom of page